overlay

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 2018 Yılı 1. Dönem (Mayıs) İl İçi Yer Değişikliği İle İlgili İlan Metni

11/11/2016 tarihli ve 12965 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Kırıkkale ilinde yer alan sağlık tesislerinde Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2018 Yılı 1. Dönem (Mayıs) Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

27.04.2018

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

27/04/2018- 04/05/2018

Sağlık Tesislerince başvuruların alınması

3

11.05.2018

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

14/05/2018 – 15/05/2018

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

17.05.2018

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

6

18.05.2018

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

USÛL VE ESASLAR

 1. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Kuruluşlarında Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta İlân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel başvuruda bulunamayacaklardır.
 2. Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) ayrıca 04/05/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuru evrak asıllarının elden evrak birimlerince Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.
 3. Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla beş tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin Yöneticisine onaylatılıp belirtilen süre içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 4. Başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Bu nedenle personelce başvuru belgesine, PBS’den alınacak Hizmet Puanını gösterir belgenin de sağlık tesisine onaylatılarak eklenmesi gerekmektedir. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.
 5. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 11/05/2018  tarihi mesai bitimine kadar gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
 6. Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İstihdam ve Planlama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Yerleştirme sonuçları Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (www.kirikkale.ism.saglik.gov.tr) duyurulacaktır.
 7. Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları sağlık tesisi Yöneticiliklerince atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır.
 8. Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

 1. Son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atama işlemine müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 2. 2018 Yılı 1.Dönem (Mayıs) yer değiştirme suretiyle atamasında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler, bir yıl süre ile “Dönem Tayinine” başvuruda bulunamayacaklardır.
 3. 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personel, 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel ile halen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapanlar müracaat edemeyeceklerdir.
 4. Son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları 18/06/2018 tarihine kadar görevlerine başlayış yapmaları halinde kabul edilecektir. Başlayış yapmadıkları takdirde 2 inci madde de yer alan hükümler uygulanacaktır.
 5. Hâlen görev yaptıkları birimden ayrılmaları hâlinde Personel Dağılım Cetveline göre aktif doluluk oranının ebe ve hemşire unvanlarında %70’in diğer unvan ve branşlarda ise %60’ın altına düşmesi durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca Hastanelerden ve ADSM aynı unvan ve branş bazında ilan edilen toplam sayının %10’undan fazla müracaat halinde İlan Metnimizin Usul ve Esaslar Başlıklı 4. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak personelin yerleştirmesi yapılacak, diğerleri değerlendirmeye alınmayacak olup, başvuru sayısının belirlenmesinde küsuratlar tamama iblağ olunacaktır.
 6. PDC doluluk oranı kısıtlamasına giren aynı birimde birden fazla personel olması halinde İlan Metnimizin Usul ve Esaslar Başlıklı 4. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak personelin yerleştirmesi yapılacak, diğerleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl içerisinde (27/04/2017 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İl Sağlık Müdürlüğü ilan edilen unvan ve branşlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır.

TAYİN TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

2018 YILI 1. DÖNEM (MAYIS) İL İÇİ NAKLEN TAYİN UNVAN VE BRANŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.pdf