T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Kurul Toplantı Sonuç Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 20/03/2018

Müdürlüğümüz' de 16.03.2018 tarihinde saat:15.00 da toplanan Hasta hakları kurulunda 1(Bir) Adet dosya görüşülmüş olup Hasta Hakları İhlali olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.