T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018/1 Diyaliz Merkezleri Komisyon Kararı

Güncelleme Tarihi: 30/01/2018

18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan "Diyaliz Hizmetleri Komisyonu" 30.01.2018 tarihinde müdürlüğümüz konferans salonunda Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf YILMAZ başkanlığında toplanmış, yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar Dosyası ektedir.