T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Basın Birimi

Güncelleme Tarihi: 13/04/2018

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1. Günlük olarak sağlıkla ilgili medya takibi yapılması:
2. Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda çalışan personele basın açıklaması yapma ve basın yayın organlarına çekim izni alma işlemlerinin yürütülmesi:
3. Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği ve Valilik Basın Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması,
4. Basın bülteni hazırlanması ve mahalli basın yayın organlarına dağıtımı:
5. Bilgi Notu hazırlanması: Basında çıkan haberlerle ilgili, bilgi notu hazırlanarak Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliğine sunulur
6. Katalog, broşür, logo veya afiş hazırlama,
7. Fotoğraf çekimi ve video kaydı:
8. Sağlık Bakanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi” doğrultusunda Basın Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi.