overlay

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

10. dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Mart 2020-17 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir. Başvurular 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, programa ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalışan hemşire, ebe(hemşire yetkili) ve sağlık memuru(toplum sağlığı) katılabilecektir.
Başvuru için; 

- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili Diploma Fotokopisi 
- Kimlik Fotokopisi 
- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için) 
-Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün "Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları" konulu yazı doğrultusunda, sertifikalı eğitim programı başvuruları 16.07.2019 tarihi itibariyle EKİP uygulaması üzerinden alınacaktır. Uygulamaya giriş https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgelerin, program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler. 

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır. 

Programa özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinin döner sermaye hesabına 5.744,6 TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.2020 yılı ücretlendirmesi yayımlandığında geçerli olacaktır)

Program Sorumlusu            : Zuhal ULU
E-posta: zuhal.ulu@saglik.gov.tr
Telefon: 0 (224) 295 53 35