overlay

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi/ Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Program Duyurusu

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 02 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa Ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalışmış hemşire, ebe (hemşire yetkili), sağlık memuru ( toplum sağlığı) katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenler, söz konusu programa katılmak istediklerini belirten bir dilekçe ile birlikte Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili diploma fotokopisi*, kimlik fotokopisi*, hemşire yetki belgesi (ebeler için) * ve EKİP uygulamasına https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapıp burada bulunan başvuru formunu doldurarak Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgelerin, program sorumlusuna e-mail olarak gönderimini sağlayarak (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilmelidir) ; görev yaptıkları kurum aracılığı ile 20 Ocak  -  31 Ocak 2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Eğitim Hizmetleri Birimine üst yazı ile de iletmeleri gerekmektedir.

Programa, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personel, kursiyer olarak seçilmeleri halinde Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nin döner sermaye hesabına, Bakanlığımızın 2020 yılına ilişkin belirleyeceği sertifika eğitim program ücret bedelini yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak sertifika ücret bedeli 2020 yılı için henüz belirlenmemiş olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü/Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ilçelerde ise Mal Müdürlükleri Genel Bütçe hesabına yatırılacaktır.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesine (ebeler için)  hastane yönetimince onaylanmış “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.
*Müracaatta bulunan personel, söz konusu Sertifikalı Eğitim Programına kabul edilmesi halinde başvuru evraklarının asıllarını programın başladığı ilk gün program sorumlusuna elden teslim edecektir.

Program SorumlusuGülşen GÖZLET
Telefon Numarası0 236 413 91 91 Dâhili: 3290
E-posta Adresimanisadhs2@saglik.gov.tr

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÜCRETLERİ

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM SÜRESİ (SAAT)

2019 EĞİTİM ÜCRETİ KATSAYISI

2019 ÜCRETİ

1- Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

30 Gün (240 Saat)

32,64

7.833,6

2-Acil Bakım HemşireliğiSertifikalı Eğitim Programı

30 Gün (240 Saat)

32,64

7.833,6

3- Ameliyathane HemşireliğiSertifikalı Eğitim Programı

22 Gün (176 Saat)

32,64

5.744,6

4-Çocuk Yoğun Bakım HemşireliğiSertifikalı Eğitim Programı

25 Gün (200 Saat)

32,64

6.528

5-Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

15 Gün (120 Saat)

32,64

3.916,8

6-Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

20 Gün (160 Saat)

32,64

5.222,4

7-Evde Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

20 Gün (160 Saat)

32,64

5.222,4

8- Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

15 Gün (115 Saat)

32,64

3.753,6

9-Gastrointestinal Sistem Sertifikalı Eğitim Programı

142,5 Gün (1140 Saat)

32,64

37.209,6

10- Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

20 Gün (160 Saat)

32,64

5.222,4

11- Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

30 Gün (240 Saat)

32,64

7.833,6

12-Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

60 Gün (480 Saat)

32,64

15.667,2

13- Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

25 Gün (186 Saat)

32,64

6.071,04

14- Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

32 Gün (250 Saat)

32,64

8.160

15- Çocuk Acil Hemşireliği SEP

25 Gün (200 Saat)

32,64

6.528

16- Öfke Yönetimi Uygulayıcısı SEP

10 Gün (90 Saat)

32,64

2.937,6

17-Klinik Kodlayıcı SEP

80 Saat

32,64

2.611,2