overlay

Adana Başkent Hastanesi Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru

Bakanlığımızca, 27/07/2016 tarih ve  6 belge numaralı yetki belgesi  ile İlimiz Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, Terapötik Aferez Sertifikalı  Eğitim Programı Uygulama Merkezi olarak yetkilendirilmiştir. Söz konusu yetkiye istinaden, İlimiz Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ilgi sayılı yazısı ile 17 Şubat 2020 ile 27 Mart 2020  tarihleri arasında "Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı" düzenleneceği bildirilmiş olup başvuru yapmak isteyen katılımcılar ekte yer alan Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurduktan sonra diplomasının ön ve arka yüz fotokopisini ekleyerek 06 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.