overlay

Direkt Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu


Sağlık Bakanlığınca sağlık alanında ülkemizin nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak 04 Şubat 2014 tarihli ve 23903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereğince “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi” sertifikalı eğitim alanı olarak kabul edilmiştir. Mezkûr Yönetmelik 6. Madde 1/e bendi doğrultusunda İlimizde 23 Aralık 2019 tarihinde başlayarak iş günü planlamasına göre münferit tarihlerde sonlandırılacak Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitime;
1- Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekimler 20+2 iş günü
2- Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel 20+2 iş günü kabul edilecektir.
 Bahse konu eğitimin teorik bölümü İlimiz Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde, pratik bölümü ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde gerçekleştirilecektir.
 Eğitime katılmak isteyen ve Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Standartları' nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerine haiz olan çalışanların ekte yer alan Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurduktan sonra diplomasının ön ve arka yüz fotokopisini ekleyerek 08 Kasım-30 Kasım 2019 tarihleri arasında kurumları aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Kan Bankacılığı Eğitim Ücretleri.pdf