overlay

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü