overlay

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 Yılı 3. Dönem Acil Bakım Hemşireliği SEP

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 09  Eylül-18 Ekim 2019 tarihleri arasında 2019 yılı III. Dönem Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı planlanmıştır. Programa acil ünitelerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış ) ve sağlık memuru katılacak olup başvurular "Sertifikalı Eğitim Programına İlişkin Usul ve Esaslar" a uygun olarak 01-07 Ağustos 2019 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresindeki formun e-devlet aracılığıyla doldurulup onaylatıldıktan sonra program sorumlusuna yapılacaktır. Ayrıca eğitim programı ile ilgili bilgiler Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında (https://khgmesaglikbakimdb.saglik.gov.tr/) duyurlar bölümünde yayınlanmış olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

Program Sorumlusu : Dilek KIYMAZ
Tel: 0(362)03111500-8581/1047
Mail: mailto:Dilek.Zor@saglik.gov.tr