overlay

Direkt Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı

Sağlık Bakanlığınca sağlık alanında ülkemizin nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak 04 Şubat 2014 tarihli ve 23903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereğince “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi” sertifikalı eğitim alanı olarak kabul edilmiştir.  Mezkûr Yönetmelik 6. Madde 1/e bendi doğrultusunda İlimizde 30 Eylül 2019 tarihinde başlayarak iş günü planlamasına göre münferit tarihlerde sonlandırılacak Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir.
Eğitime;
1-Alan Uzman Hekimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hemato-Onkoloji, Erişkin Hematoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı (Tıp Fakültesi mezunu) Uzmanları)  (40+2 iş günü),
2-Diğer Uzmanlar (60+2 iş günü),
3-Transfüzyon  Merkezinde  Çalışacak  Pratisyen Hekimler ve  Bölge Kan Merkezin de Çalışacak Sorumlu Hekim Dışı Pratisyen Hekimler (60+2 iş günü),
4-Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekimler  (100+2 iş günü)
5-Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuar Personeli ( 1219 sayılı Kanuna Göre Laboratuarda Çalışma Yetkisi Bulunan Hekim Dışı Sağlık personeli )  (40+2 iş günü) kabul edilecektir.

Bahse konu eğitimin teorik bölümü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pratik bölümü ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilecektir. Eğitime katılmak isteyen ve Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Standartları'nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerine haiz olan çalışanların ekte yer alan Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurduktan sonra diplomasının ön ve arka yüz fotokopisini ekleyerek 23 Temmuz-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında kurumları aracılığıyla Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.


 
HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU FORMU.doc
HEKİM BAŞVURU FORMU.docx
Kan Bankacılığı Eğitim Ücretleri.pdf