overlay

Ana Dal ve Yan Dal Uzmanlıklarının Yetki ve Sorumluluk İlişkisi İle İlgili Duyuru

Tıpta Uzmanlık Kurulunca 14/11/2012 tarihinde alınmış olan 44/321 sayılı Karar, 19/01/2019 tarihli ve 2019/1175 sayılı Karar ile değiştirilerek kabul edilmiştir. Konunun hem uzman hekimler hem de uzmanlık öğrencisi olan hekimler için önem arz etmektedir. Tüm personelimize ilanen duyurulur.