Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinde çalışan Altişveren Personellerinin Sözlü Sınav Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 20/03/2018

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde Sınav Komisyonunca yapılan sözlü sınav sonuç listesi aşağıda yayımlanmıştır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur: 20.03.2018

* Personeller hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve ilgili kamu kurumlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda ayrıca değerlendirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.