Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi ile İlgili Sınav İlanı

Güncelleme Tarihi: 08/03/2018

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların Belirlendiği Tebliğde Yer Alan Kriterler Dâhilinde Sınav Komisyonumuzca Yapılacak Sözlü Sınava Katılacak Kişiler, Sınav Yeri Ve Zamanı Ekli Listede Belirtilmiştir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kamuda sürekli işçi olarak  çalışmalarına engel bir husus tespit edilen kişiler, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sahte belge sundukları sonradan tespit edilenlerin kadroları iptal edilecek ve kişiler hakkında gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.    

 İlanen Duyurulur. 07/03/2018

SINAV DUYURUSU VE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.