Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinde çalışan Altişveren Personellerinden Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listesi

Güncelleme Tarihi: 02/03/2018

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde Tespit Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda yayımlanan başvuru sonuç listesine süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, sınava katılacak personelin kesin listesi aşağıda yayımlanmıştır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur: 02.03.2018

* Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve ilgili kamu kurumlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda ayrıca değerlendirilecektir.

NOT: Sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler  www.http://kirikkaleism.saglik.gov.tr internet adresimizde ilan edilecek olup yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.